Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi på Centrumbostäder värnar om allas lika rätt och möjligheter till en bostad. För att vi ska kunna erbjuda en trygg boendesituation för alla, ska sökande och eventuell medsökande uppfylla nedanstående villkor.

Kundbedömning

 • Sökande ska vara myndig för att kunna teckna hyresavtal
 • Sökande ska ha ett svenskt personnummer för att kunna teckna hyresavtal
 • Sökande ska ha regelbunden inkomst med belopp som står i rimlig proportion till hyran för den sökta lägenheten- med inkomst menas lön i minst 6 månader framöver, kapitalinkomst, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag eller etableringsstöd.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetsstorlek – vi följer boverkets norm för trångboddhet
 •  Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Centrumbostäder

Kreditbedömning

 • Innan du kallas för en lägenhetsvisning gör vi kreditupplysning, i de fall kreditupplysningen inte ger dig möjlighet att hyra lägenheten så har du alltid rätt att inkomma med kompletterande uppgifter
 • Sökande får ha max en (1st) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. Du som har hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten
 • Sökande får inte ha någon skuld till Centrumbostäder eller annan hyresvärd

Referenser

 • Centrumbostäder förbehåller sig rätten att hämta referenser från tidigare hyresvärdar
 • Sökande och/eller medsökande med störnings- eller ordningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser godkänns inte.

Uppsägningstid

 • Säger du upp ditt bostadsavtal för att flytta ifrån oss gäller alltid 3 månaders uppsägningstid. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen.

Principer för lägenhetsfördelning till Kv. Stinsen

Till Kv. Stinsen tillämpas en särskild bostadskö med kööppning 15 april 2021 klockan 10:00. Syftet är att ge alla samma möjlighet till en bostad. Köplatsen är avgörande för vem som får erbjudande om en lägenhet. Kv. Stinsen är för dig som är 65 år eller äldre (65+).

Följande inkomstslag accepteras:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Skara kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)

Det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.