Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Centrumbostäder i Skara AB bildades 1947 och är Skaras allmännytta. Vi erbjuder bostäder och lokaler av alla upptänkliga slag och storlekar. Både äldre och nybyggt, både stort och litet.

Vi är anslutna till branschorganisationen Sveriges allmännytta.

Vårt uppdrag

Centrumbostäders uppdrag är att i ett allmännyttigt syfte och med affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i Skara genom byggnation och förvaltning av bostäder. Dessutom bedriva uthyrning av lokaler till näringsidkare. Lokalverksamheten ska ske på affärsmässiga grunder och främja näringslivets utveckling inom kommunen. Bolaget ska vara en aktör av flera på marknaden i Skara.

Korta fakta om Centrumbostäder

 • Antal lägenheter: ca 650 St
 • Bostadsyta: ca 39 000 Kvm
 • Lokalyta: ca 24 000 Kvm
 • Antal anställda: 13 St

Ägare och styrelse

Centrumbostäder i Skara AB är ett kommunägt allmännyttigt bostadsaktiebolag som till 100 % ägs av Skara Kommun. Styrelsen är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter.

Styrelse:

 • Ordförande: Lena Christersson (S)
 • Vice ordförande: Thomas Karlsson (M)
 • Ledamot: Klas-Åke Jansson (C)
 • Ledamot: Kristina Adolfsson (S)
 • Ledamot: Inger Janson (M)
 • Ledamot: Poul Hansen (S)
 • Ledamot: Anders Ek (SD)